Hodowla lasu

Hodowla lasu jest to dziedzina gospodarki leśnej w której życie drzew zaczyna się i kończy. Jednym z ważnych celów hodowli lasu jest racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie drzewostanów z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest to bardzo ważny element gospodarki leśnej.