Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Damnica

Na terenie Nadleśnictwa Damnica przeważają siedliska lasowe. Gatunek panujący to sosna.

Udział siedlisk leśnych

• 66 % - siedliska lasowe

• 34 % - siedliska borowe

Udział gatunków lasotwórczych

• 60 % - sosna

• 11 % - buk

•   9 % - brzoza

•   7 % - dąb

•   5 % - świerk

•   4 % - olsza

•   4 % - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku (powierzchniowo)

• 13 % - I klasa

• 20 % - II Klasa

• 27 % - III klasa

• 16 % - IV klasa

• 11 % - V klasa

• 13 % - VI klasa

Przeciętna zasobność drzewostanów

• sosna - 286 m3 / ha

• świerk - 316 m3 / ha

• buk - 185 m3 / ha

• dąb - 189 m3 / ha