Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określa zarządzenie DGLP.  Aktualne zasady znajdziemy  w zarządzeniu nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe .

Aktualny cennik drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Nadleśnictwa Damnica kliknij tutaj

 


 

Masa drewna przeznaczona do sprzedaży w danym roku podzielona jest na pule:
a)    ofertowa
b)    sprzedaż detaliczna
c)    potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Pula ofertowa sprzedawana jest na internetowych przetargach ograniczonych w Portalu Leśno Drzewnym oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno. Drewno które nie zostało sprzedane w tych dwóch procedurach trafia na zwykłe aukcje internetowe e-drewno.

Pula detaliczna sprzedawana jest osobom fizycznym, instytucjom i przedsiębiorcom. Do puli detalicznej może być przesunięty surowiec nie sprzedany na aukcji internetowej w aplikacji e-drewno.  Sprzedaż drewna klientom detalicznym może odbywać się również na warunkach samowyrobu. W ramach samowyrobu dopuszcza się wyrabianie drewna małowymiarowego M2(drobnica ), M2L (leżanina), oraz drewna średniowymiarowego opałowego S4 (grubizna opałowa) z zastrzeżeniem, że samowyrób nie może dotyczyć czynności związanych ze ścinką mechaniczną drzew, a także nie może dotyczyć drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego użytkowego. Nabywcę zainteresowanego pozyskaniem drewna w drodze samowyrobu dopuszcza do pracy miejscowy leśniczy lub podleśniczy, ustalając miejsce i czas wykonywania prac. Rozpoczęcie pracy może nastąpić po przeprowadzeniu instruktażu bhp , który musi być potwierdzony podpisanym przez zainteresowanego zezwoleniem na samowyrób.

Przed dokonaniem zakupu drewna kupujący winien zapoznać się z warunkami sprzedaży :