Powrót

Edukacja leśna

Edukacja leśna

        Obiekty edukacji leśnej nadleśnictwa

 

W budynku nadleśnictwa funkcjonuje salka edukacyjna, wyposażona w pomoce dydaktyczne (tablice, tropy) oraz stałe ekspozycje (nasiona drzew leśnych, próbki drewna drzew liściastych i iglastych, owady, pędy drzew, szyszki). Zgromadzono tutaj historyczne i współczesne narzędzia wykorzystywane  w leśnictwie. Izba została  stworzona głównie dla potrzeb edukacji dzieci i młodzieży. Stanowi  ona idealne uzupełnienie programu nauczania przyrody w szkołach, o czym świadczą odwiedziny najmłodszych i nieco starszych „przyrodników" z okolicznych szkół.

W 2007 roku została oddana do użytku Zielona Klasa, miejsce służące przeprowadzaniu lekcji o tematyce przyrodniczej na  świeżym powietrzu. Obiekt jest zlokalizowany tuż przy leśniczówce w Wielkiej Wsi. Zielone lekcje odbywają się w drewnianej zadaszonej wiacie wyposażonej  w stół i ławy. Uzupełnienie infrastruktury stanowi zestaw 12 tablic o tematyce przyrodniczej rozmieszczonych w pobliżu wiaty, 3 tablice interaktywne, mały amfiteatr, ścieżka zmysłów oraz miejsce na ognisko.

W celu przybliżenia społeczeństwu specyfiki ochrony przyrody oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w 2005 roku oddano do użytku ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, która ma dwie pętle. Pętla piesza długości 7,5 km. oraz pętla rowerowa długości 11 km. Ścieżka zlokalizowana jest w lasach leśnictwa Karżniczka. Na całej długości  ścieżki rozlokowano tablice edukacyjno-informacyjne o następującej tematyce:

1. Dlaczego las jest taki ważny?                              

2. Hodowla lasu.                                                     

3. Naturalne powstawanie i odnowienie lasu.       

4. Ekologiczna rola lasu.                                         

5. Warstwowa budowa lasu.                              

6. Mchy, porosty, paprotniki.                                    

7. Mrowisko.                                                             

8. Kurhany.                                                                    

9. Rośliny chronione.                                                 

10. Selekcja i nasiennictwo.                                     

11. Drzewo dziuplaste.     

12. Rośliny wodne i szuwarowe.                                         

13. Co nam daje las?                                                                                  

14. Owady.        

15. Stary dąb. 

16. Formy ochrony przyrody.

17. Ogień przekleństwem dla lasu.

18. Główne nisze ekologiczne ptaków boru sosnowego.

19. Profile glebowe.

20. Dokarmianie zwierzyny.

21. Ochrona lasu przed zwierzyną.

22. Fotosynteza.

Na trasie ścieżki przygotowane są także miejsca odpoczynku, ławki przy „Starym Dębie" oraz „ Grzybek"- zadaszone miejsce, w którym można odpocząć i posilić się podczas spaceru. Pętle mają wspólny końcowy przebieg o długości 4,5 km. Początek i zakończenie  ścieżki znajduje się  w odległości 300 m od stacji PKP i PKS w Damnicy, co ułatwia korzystanie z niej osobom przyjezdnym.

Ważną rolę w prowadzeniu zajęć edukacyjnych spełnia także szkółka leśna nadleśnictwa znajdująca się w miejscowości Rębowo.

Często przeprowadzając zajęcia z młodzieżą korzystamy także z sali narad w nadleśnictwie, wyposażonej w  rzutnik multimedialny oraz ekran projekcyjny.

         Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów znajdujące się na

terenie nadleśnictwa

 

Na terenie Nadleśnictwa Damnica wykorzystujemy dwa obiekty należące do innych podmiotów. Są to: wiata myśliwska położona w lesie, niedaleko miejscowości Podole Wielkie, będąca własnością koła łowieckiego Hubertus oraz wigwam należący do koła łowieckiego Cietrzew zlokalizowany w lesie w pobliżu miejscowości Zagórzyczki.

Podczas zajęć terenowych korzystamy także z parku przypałacowego w Damnicy, jest to park krajobrazowy z drugiej połowy XIX w. Z licznymi drzewami pomnikowymi oraz bardzo dobrze utrzymanym pałacem - obecnie siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.