Powrót

Nasze lasy

Nasze lasy

Pradolina Łeby

                                                                                                
Nadleśnictwo Damnica leży w  województwie pomorskim. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16503.36ha, natomiast zasięg administracyjny obejmuje 62693,47ha. Grunty leśne składają się ze 132 kompleksów. Lesistość w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi 24,6 %. Gospodarujemy na terenie jednego powiatu – słupskiego i pięciu gmin - Damnica, Główczyce oraz częściowo Smołdzino, Potęgowo i Słupsk. Nasze nadleśnictwo leży w północno-wschodnim krańcu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i jest jedną z 30 jednostek, jakie wchodzą w  jej skład. Od północy graniczymy ze Słowińskim Parkiem Narodowym,  od wschodu z Nadleśnictwem  Lębork (RDLP Gdańsk), od zachodu z Nadleśnictwem Ustka, a od południa z Nadleśnictwami Leśny Dwór i Łupawa. Jesteśmy jednostką jednoobrębową, na którą składa się 11 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie w Rębowie.

W lasach Nadleśnictwa Damnica występuje 19 gatunków drzew, głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 55,21 % powierzchni, pozostałe gatunki zajmują odpowiednio, jak na wykresie poniżej:

Nadleśnictwo Damnica jest mocno zróżnicowane pod względem siedliskowym. Występuje tu 12 typów siedliskowych lasu.

Procentowy udział siedlisk naturalnych jest wysoki i wynosi 62%. Przeciętna zasobność na 1 ha lasu to 247 m3.  Przeciętny wiek drzewostanów 56 lat.

       Widok na dolinę Skórzynki z oddz. 50a