Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo jest ważną gałęzią gospodarki ubocznej w Nadleśnictwie Damnica.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa gospodarka łowiecka prowadzona jest w 12 obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.
Nadleśnictwo Damnica nadzoruje 8 obwodów dzierżawionych przez 4 koła łowieckie . Pozostałe obwody są nadzorowane przez sąsiadujące nadleśnictwa.

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej jest współpraca z Kołami Łowieckimi w zakresie:
•    dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierząt łownych
•    utrzymanie odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej
•    uzgadniane i zatwierdzanie rocznych planów łowieckich, w tym : liczby i rodzajów urządzeń łowieckich, ilości poletek łowieckich
•    budowy i utrzymania w należytym stanie urządzeń łowieckich.

Stan zwierzyny grubej na dzień 10.03.2012r. w nadzorowanych przez Nadleśnictwo Damnica obwodach przedstawia się następująco:
      -    jelenie- 548 szt.
      -    daniele- 48szt.
      -    sarny- 1562szt.
      -    dziki- 574szt.

W nadzorowanych obwodach łowieckich użytkowanych jest łącznie 32 poletka łowieckie  na powierzchni blisko 21 ha . Ponadto koła łowieckie dzierżawią ponad 15ha łąk śródleśnych i przyleśnych.