Zurück

Organizacja

Organizacja

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.  Jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Lasy Państwowe reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. 
Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzą  w oparciu o plan urządzenia lasu, na zasadzie samofinansowania.
Jednostki organizacyjne, wyodrębnione w strukturze Lasów Państwowych, działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Nadleśnictwo Damnica, jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu lokalnym. Prowadzi działalność na powierzchni 16 503 ha.,  w obrębie administracyjnym  pięciu gmin (Damnica, Główczyce, Potęgowo, Smołdzino, Słupsk).
Nadleśnictwo jest jednoobrębowe, podzielone na 11 leśnictw /wykaz leśnictw w załączeniu poniżej/, aktualnie zatrudnia 48 pracowników.
Schemat organizacyjny Nadleśnictwa do pobrania  poniżej.