Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Damnica znajdują się następujące obszary Natura 2000:

    OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) NATURA 2000
1. PLB220003 - Pobrzeże Słowińskie - pow. w zasięgu N-ctwa 21,95 ha. SPECJALNE  

    OBSZARY OCHRONY SIEDLISK (SOO) NATURA 2000
2. PLH220001 - Bagna Izbickie - pow. w zasięgu N-ctwa 770,69 ha.
3. PLH220023 - Ostoja Słowińska - pow. w zasięgu N-ctwa 21,95 ha
4. PLH220036 - Dolina Łupawy - pow. w zasięgu N-ctwa 2247,05 ha
5. PLH220042 - Torfowisko Pobłockie - pow. w zasięgu N-ctwa 112,31 ha.           Brzezina bagienna