Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (Hight Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: Hight Conservation Value Forestes - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o "Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska"

1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/  w zakładce : https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Damnica - plik w załączniku.

3. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF

W dniach 24.03 - 14.04.2014 roku Nadleśnictwo Damnica przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Pawła Piłczyńskiego: tel. 515912 350,  email:  pawel.pilczynski@szczecinek.lasy.gov.pl

Paweł Piłczyński