Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

W celu zintensyfikowania ochrony zasobów zamierającego i martwego drewna oraz organizmów z nim związanych na terenia Nadleśnictwa Damnica wyznaczono sieć ostoi różnorodności biologicznej.

Poniżej w materiałach do pobrania znajduje się wykaz kategorii ostoi różnorodności biologicznej wraz z powierzchnią poszczególnych kategorii.

 

Anna Krysiak

resources-to-get