Asset Publisher Asset Publisher

Turystyka i wypoczynek

Lasy Nadleśnictwa Damnica są rozdrobnione na 132 kompleksach leśnych. Przez nasze tereny przechodzą następujące szlaki turystyczne:

SZLAKI PIESZE - utworzone przez LP
1.Ścieżka przyrodnicza w leśnictwie Karżniczka - 7,5 km.

SZLAKI PIESZE - utworzone przez inne instytucje.
Szlak turystyczny Żółty - SŁ- "Słowińców", długość na terenie Nadleśnictwa Damnica wynosi 6 km. (przebieg: Smołdzino-Łeba) Szlak Niebieski "Dolina Łupawy", długość na terenie Nadleśnictwa Damnica wynosi 36 km. (przebieg: Smołdzino- Czarna Dąbrówka)

SZLAKI ROWEROWE - utworzone przez LP
1. Pętla rowerowa w leśnictwie Karżniczka- 11 km.

SZLAKI ROWEROWE utworzone przez inne instytucje.
"Czerwony Szlak Słowińców" - w granicach nadleśnictwa 18 km.
(przebieg: Smołdzino-Główczyce-Gać)
"Czerwony Szlak Rowerowy" - w granicach nadleśnictwa 24 km.
(przebieg: pętla Pobłocie-Pękalin-Szelewo-Pobłocie)
"Żółty Szlak Rowerowy" - w granicach nadleśnictwa 6 km.
(przebieg: Rzuszcze-Pobłocie-Gatki)
"Niebieska Trasa Łącznikowa" - w granicach nadleśnictwa 4,5 km.
(przebieg: Stojcino-Siecie-Smołdzino)
"Zielona Trasa Łącznikowa" - w granicach nadleśnictwa 28 km.
(przebieg: Siecie-Wierzchocino-Równo)
Trasa rowerowa Pobłocie - Przebędowo - w granicach nadleśnictwa 12 km.
(przebieg: Pobłocie-Wolinia-Dargoleza-Przebędowo)

SZLAKI KAJAKOWE utworzone przez inne instytucje.
Rzeka Łupawa- długość trasy kajakowej na terenie nadleśnictwa wynosi 46,2 km.

     Szlak turystyczny "Doliną Łupawy" o łącznej długości 67 km rozpoczyna się w pobliżu przystani wodnej na jeziorze Gardno i biegnie od Gardny Wielkiej przez Żelkowo - Damno - Łupawę do Czarnej Dąbrówki . Przebiega przez tereny administrowane przez Słowiński Park Narodowy , Nadleśnictwo Damnica i Nadleśnictwo Łupawa . Długość odcinka biegnącego przez N-ctwo Damnica wynosi 36 km. Terenami leśnymi między Żelkowem a Drzeżewem płynie rzeka Łupawa. W miejscu tym rzeka płynie doliną o charakterze przełomu. Strome brzegi, miejscami prawie pionowe mają 20 m wysokości. Wody rzeki Łupawy przedzierają się przez wzniesienia morenowe nazwane Górami Choćmirowskimi. Szlak ten oznaczony jest kolorem niebieskim .
     Szlak turystyczny "Słowińców" o łącznej długości 38,7 km biegnie południową rubieżą Słowińskiego Parku Narodowego od Gardny Wielkiej przez Rowokół - Smołdzino - Kluki - Izbica - Żarnowska do Łeby . Długość odcinka szlaku jaki przebiega przez teren N-ctwa Damnica wynosi 6 km . Oznaczony jest kolorem żółtym.