Asset Publisher Asset Publisher

Turystyka i wypoczynek

Lasy Nadleśnictwa Damnica są rozdrobnione na 132 kompleksach leśnych. Przez nasze tereny przechodzą następujące szlaki turystyczne:

SZLAKI TURYSTYCZNE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ TEREN
NADLEŚNICTWA DAMNICA

 

SZLAKI PIESZE - utworzone przez inne instytucje.

 • Szlak turystyczny Żółty - SŁ- "Słowińców", długość na terenie Nadleśnictwa Damnica wynosi 6 km. (przebieg: Smołdzino-Łeba). W zasięgu Nadleśnictwa przebiega przez miejscowości Lisia Góra – Izbica, nieopodal szlaku zlokalizowany jest rezerwat „Bagna Izbickie”.

 

 • Szlak Niebieski "Dolina Łupawy", długość na terenie Nadleśnictwa Damnica wynosi 36 km (przebieg: Smołdzino- Czarna Dąbrówka). W zasięgu  Nadleśnictwa poprowadzony jest przez Żelkowo-Zgojewo-Drzeżewo-Damno-Bobrowniki-Skibin-Łebień-Strzyżyno-Poganice.

 

 • Szlak Czerwony Nadmorski
 • Pomorska Droga Świętego Jakuba
 • Szlak czarny Czołpino-Smołdziński Las
 • Szlak czarny Smołdzino-SPN
 • Szlak czarny Smołdzino-Szlak Nadmorski


SZLAKI ROWEROWE utworzone przez inne instytucje.

 

 • "Rowerowy Szlak Słowińców" - w granicach nadleśnictwa 18 km.
  (przebieg: Smołdzino-Łokciowe-Kluki-Skórzyno-Główczyce-Ciemino-Zgierz-Izbica-Gać), szlak przebiega przez wyjątkowo urozmaicony, poprzecinany licznymi torfowiskami i ciekami wodnymi teren. Dużą atrakcję na trasie stanowią: rezerwat przyrody „Bagna Izbickie”, Muzeum Wsi Słowińskiej we wsi Kluki, oraz siedziba Słowińskiego Parku Narodowego w miejscowości Smołdzino.

 

 • Pętla rowerowa „Dla odpoczynku i zdrowia” (wersja długa – ok. 24 km) prowadzi przez miejscowości; Pobłocie-Wolinia-Pękalin-Będzimierz-Kokoszki-PodoleWielkie-Szelewo-Przebędowo-Pobłocie, szlak wiedzie przez wyjątkowo urozmaicony teren wśród zróżnicowanych drzewostanów, łąk i pastwisk, poprzecinanych licznymi ciekami wodnymi. Przejazd trasą pozwala poznać ciekawe przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie miejsca, takie jak Góra Wolińska (najwyższe w okolicy wzniesienie, pradolina rzeki Łeby, naturalne torfowiska, kurhany czy pałace będące rezydencjami dawnych właścicieli ziemskich.

 

 • Pętla rowerowa „Dla odpoczynku i zdrowia (wersja krótka – ok. 12 km) wiedzie przez Pobłocie – Wolinię – Dargolezę – Przebędowo – Pobłocie.
   
 • Szlak rowerowy „Pierścień Gryfitów”

 

 • Szlak rowerowy R10 (Eurovelo – Szlak rowerowy Morza Bałtyckiego)

 

 • Szlak rowerowy „Zwiniętych Torów”

 

 • Szlak rowerowy Gardno-Smołdzino

 

 

SZLAK KAJAKOWY na rzece Łupawie.

 

Szlak turystyczny "Doliną Łupawy" o łącznej długości 67 km rozpoczyna się
w pobliżu przystani wodnej na jeziorze Gardno i biegnie od Gardny Wielkiej przez Żelkowo - Damno - Łupawę do Czarnej Dąbrówki . Przebiega przez tereny administrowane przez Słowiński Park Narodowy , Nadleśnictwo Damnica
 i Nadleśnictwo Łupawa . Długość odcinka biegnącego przez N-ctwo Damnica wynosi  ok. 36 km. Terenami leśnymi między Żelkowem a Drzeżewem płynie rzeka Łupawa. W miejscu tym rzeka płynie doliną o charakterze przełomu. Strome brzegi, miejscami prawie pionowe mają 20 m wysokości. Wody rzeki Łupawy przedzierają się przez wzniesienia morenowe nazwane Górami Choćmirowskimi. Szlak ten oznaczony jest kolorem niebieskim. Ciekawostką są działające elektrownie wodne w Żelkowie i Drzeżewie.

      https://www.fuw.edu.pl/aw2p2/szlak/lupawa/lupawa.html

 

OBIEKTY INFRASRUKTURY TURYSTYCZNEJ

1.  Rezerwat „Bagna Izbickie”

Torfowisko to objęte jest podwójną formą ochrony. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 wynosi 787 ha, natomiast rezerwat przyrody obejmuje swoim zasięgiem ponad 847 ha. Obszar graniczy ze Słowińskim Parkiem Narodowym i przylega do jeziora Łebsko. Wilgotne wrzosowiska należą w Polsce do rzadkich typów ekosystemów, występujących na terenie Pomorza Zachodniego. Znajdują się tutaj największe
i najpiękniejsze w Polsce płaty atlantyckich wrzosowisk z wrzoścem bagiennym (Erica tetralix), a także liczne populacje woskownicy europejskiej (Myrica gale), wełnianeczki darniowej (Trichophorum caespitosum), bagna zwyczajnego (Ledum palustre) oraz rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia).

 Torfowisko było w przeszłości eksploatowane,  co przyczyniło się do obecnego przesuszenia i zarastania. Istotny problem stanowi także sieć rowów drenujących.

Dla celów edukacyjno-turystycznych powstała platforma widokowa pozwalająca na dokładniejsze obserwacje. Platforma widokowa zlokalizowana jest przy drodze Główczyce-Izbica.

 

2.  Rezerwat „Torfowisko Pobłockie”

Rezerwat o powierzchni 112 ha chroni jedno z lepiej zachowanych torfowisk bałtyckich z dobrze wykształcona kopułą. Masowo występują tu wrzosiec bagienny
i woskownica europejska. Rezerwat otaczają wzniesienia morenowe.

Przed I wojną światową na torfowisku eksploatowano torf, eksploatację kontynuowano także po II wojnie światowej, co stało się główną przyczyną procesu murszenia.

Obszar dzisiejszego rezerwatu od wieków był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach pozyskiwania runa leśnego, głównie żurawiny błotnej.

 

3. Miejsca Postoju Pojazdów

 

 • MPP przy drodze powiatowej nr 1139G pomiędzy miejscowościami Damnica, a Karżniczka.

 

 

 

 • MPP przy trasie rowerowej R10 w pobliżu miejscowości Wierzchocino.

 

 W pobliżu MPP Nadleśnictwo Damnica i Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, przy wsparciu zaprzyjaźnionych keszerów z okazji 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku zrealizowali GEOCACHINGOWY projekt "Leśne Tropy", który ma za zadanie bawić i uczyć, a przy okazji umożliwić wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Projekt w kształcie SOWY jest założony na stałe, dostępny całodobowo oraz
o każdej porze roku. Do zabawy w geocaching wystarczy komórka z systemem Android i zainstalowany na niej program (np. c:geo) oraz rejestracja na jednym
z portali (opencaching.pl lub geocaching.com).

Ideą zabawy jest odszukanie skrzynek ukrytych w leśnym terenie mając podane dokładne współrzędne geograficzne w programie. Po odnalezieniu skrzynki dokonujemy wpisu w papierowym dzienniczku i odkładamy skrzynkę na pierwotne miejsce tak by kolejne osoby mogły również wziąć udział w zabawie. Swoje znalezisko odnotowujemy również na stronie internetowej. Możemy wymieniać przedmioty znajdujące się w skrzynce (coś weźmiemy dokładając coś innego
w zamian).

 

 • MPP przy drodze wojewódzkiej nr 213 Słupsk-Główczyce w pobliżu miejscowości Żoruchowo.