Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest to bardzo ważny element gospodarki leśnej.

To nie tylko pozyskanie drewna , ale również użytkowanie uboczne lasu- udostępnianie ludności zbiorów płodów runa leśnego, pozyskiwanie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego roślin lub ich części, pozyskiwanie choinek itp.
Racjonalne pozyskanie drewna zapewnia zwiększenie odporności ekosystemów, popieranie różnorodności biologicznej.
Działalność gospodarcza Nadleśnictwa zapewnia trwałe użytkowanie lasów, poprawę ich jakości, stabilności, odporności i żywotności.
Rozmiar pozyskania drewna w Nadleśnictwie jest określony planem urządzania lasu na 10 lat.
Obliczony etat pozyskania jest niższy od przyrostu drewna w drzewostanach, dzięki czemu zapas drewna na pniu stale wzrasta.

W obecnym obowiązującym planie urządzania lasu średnioroczny etat pozyskania grubizny wynosi 80,2 tys.m3, z czego użytkowanie rębne wynosi 41,2 tys.m3, a przedrębne 39,0 tys.m3.

Cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach prowadzone są z zastosowaniem techniki przyjaznej środowisku leśnemu, a wykonywane prace do minimum ograniczają szkody w ekosystemie.