Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzenia lasu

Urządzenie lasu jest jednym z pięciu głównych działów leśnictwa obok hodowli lasu, ochrony lasu, użytkowania lasu i ekonomiki leśnictwa.
W nadleśnictwach gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plan urządzania lasu sporządzany co 10 lat .
Plan urządzania lasu jest dokumentem prawnym zatwierdzanym   przez organa najwyższej władzy państwowej- Ministra Środowiska.
Obejmuje on wszystkie działy gospodarki leśnej, wskazując rodzaj i wielkość zadań do wykonania w ciągu 10 lat.


W Nadleśnictwie Damnica plan urządzenia lasu został opracowany na lata 2021-2030 i zatwierdzony przez  Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 30.06.2021r.