Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzania lasu

Urządzanie lasu jest jednym z pięciu głównych działów leśnictwa obok hodowli lasu, ochrony lasu, użytkowania lasu i ekonomiki leśnictwa.
W nadleśnictwach gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plan urządzania lasu sporządzany co 10 lat .
Plan urządzania lasu jest dokumentem prawnym zatwierdzanym   przez organa najwyższej władzy państwowej- Ministra Środowiska.
Obejmuje on wszystkie działy gospodarki leśnej, wskazując rodzaj i wielkość zadań do wykonania w ciągu 10 lat.


W Nadleśnictwie Damnica plan urządzania lasu został opracowany na lata 2011-2020 i zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 23.0.2012r.