Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Damnica

Nadleśnictwo Damnica jest nadleśnictwem jednoobrębowym. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa bez gruntów stanowiących współwłasność wynosi 16.503,3017 ha, a z gruntami stanowiącymi współwłasność - 16.503,3649 ha.

Nadleśnictwo Damnica położone jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego.

Siedziba Nadleśnictwa Damnica znajduje w miejscowości Damnica.