Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest to dziedzina gospodarki leśnej w której życie drzew zaczyna się i kończy. Jednym z ważnych celów hodowli lasu jest racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie drzewostanów z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Hodowla lasu jest to dziedzina gospodarki leśnej w której życie drzew zaczyna się i kończy. Jednym z ważnych celów hodowli lasu jest racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie drzewostanów z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Obejmuje następujące działy:

● gospodarkę nasienną,
● gospodarkę szkółkarską,
● cięcia pielęgnacyjne, rębnie,
                           ● odnowienia i zalesienia,
                           ● poprawki, uzupełnienia, dolesienia
                           ● uprawy plantacyjne,
                           ● pielęgnowanie lasu i siedliskZadania jakie stoją przed nami  w ramach prac hodowlanych  na lata 2021-2030 to średniorocznie:
Odnowienia i zalesienia - 117 ha
Poprawki i uzupełnienia – 0,26 ha
Pielęgnacja gleby - 235 ha
Czyszczenia wczesne – 29 ha
Czyszczenia późne  – 104 ha
Trzebieże wczesne  - 227 ha

Sadzonki którymi odnawiamy las i zalesiamy produkowane są  w szkółce leśnej w Rębowie. Na 11,5 ha corocznie produkuje się ponad 20 gatunków lasotwórczych, domieszkowych i biocenotycznych. Rocznie jest to prawie 5 mln. szt. Produkcję szkółkarską prowadzimy  również na potrzeby Nadleśnictwa Ustka i Łupawa.

 

Baza nasienna Nadleśnictwa Damnica to:

● gospodarcze drzewostany nasienne; sosnowe, bukowe, dębowe, brzozowe i olchowe o łącznej powierzchni 324,29 ha.

● wyłączone drzewostany nasienne: bukowy o powierzchni 8,38 ha i daglezjowy  o powierzchni 4,14 ha

● 15 drzew matecznych; 3 czereśni ptasiej, 4 buka, 7 daglezji i 1 dębu bezszypułkowego

● 8 źródeł nasion; tj.; lipa drobnolistna, czereśnia ptasia, jesion wyniosły, grab pospolity, olsza szara, klon jawor, klon pospolity.

● bloki upraw pochodnych; buka, dęba, sosny, modrzewia i daglezji   - łączna powierzchnia to 93,59 ha.