Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Damnica (do 1952 roku – Dębnica) jako jednostka administracyjna powstało po II wojnie światowej  w 1946 r.  Ogólna powierzchnia wynosiła wówczas tylko 5478 ha. W tym samym czasie utworzono Nadleśnictwo Główczyce.  Powierzchnia obu sąsiednich nadleśnictw na skutek przejmowania drobnych kompleksów sukcesywnie wzrastała. Z dniem 01.01.1976 r.  nadleśnictwa zostały zlikwidowane i włączone jako  obręby leśne do Nadleśnictwa Ustka.
Zarządzeniem Nr 27 Naczelnego Dyrektora LP z 31.10.1984 roku oraz Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora OZLP w Szczecinku z dnia 31.12.1984 roku z dniem 01.01.1985 roku powołane zostało  na nowo Nadleśnictwo Damnica na obszarze dwóch obrębów (byłych nadleśnictw): Damnica i Główczyce, o powierzchni 14745 ha.


Pierwsza siedziba nadleśnictwa po II wojnie światowej mieściła się w zabytkowym pałacu, który dzisiaj jest siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  dla dzieci i młodzieży. Od 1988 roku do 2017 roku siedziba Nadleśnictwa znajdowała się w  biurowcu na osiedlu leśnym w Damnicy.
Natomiast od 2017 roku siedzibą Nadleśnictwa jest nowo wybudowany biurowiec na ul. Wincentego Witosa 2A w Damnicy.

       Miejsce pierwszej siedziby Nadleśnictwa Damnica/wówczas Dębica