Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja

Na całej długości ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej w leśnictwie Karżniczka rozlokowano tablice edukacyjno-informacyjne na temat m.in. ekologicznej roli lasu, co nam daje las i dlaczego jest taki ważny, ochrony a także znajdujących się w danym miejscu osobliwościach przyrody np. kurhanach , starym dębie. Na trasie ścieżki przygotowane są także miejsca odpoczynku, ławki przy "Starym dębie" oraz " Grzybek"- zadaszone miejsce, w którym można odpocząć i posilić się podczas spaceru. Pętle mają wspólny końcowy przebieg o długości 4,5 km. Początek i zakończenie ścieżki znajduje się w odległości 300 m od stacji PKP i PKS w Damnicy, co ułatwia korzystanie z niej osobom przyjezdnym.


Ścieżka edukacyjna w leśnictwie Karżniczka


Izba edukacyjna - wyposażona jest w pomoce dydaktyczne (tablice, tropy) oraz stałe ekspozycje (budki lęgowe, nasiona drzew leśnych, próbki drewna drzew liściastych i iglastych, owady, pędy drzew, szyszki). Zgromadzono tutaj historyczne i współczesne narzędzia wykorzystywane w leśnictwie. Izba stworzona głównie dla potrzeb edukacji dzieci i młodzieży, stanowi idealne uzupełnienie programu nauczania przyrody w szkołach.

Izba edukacyjna w siedzibie Nadleśnictwa

W 2007 roku została oddana do użytku Zielona Klasa, miejsce służące przeprowadzaniu lekcji o tematyce przyrodniczej na świeżym powietrzu. Obiekt jest zlokalizowany tuż przy leśniczówce w Wielkiej Wsi. Zielone lekcje odbywają się w drewnianej zadaszonej wiacie wyposażonej w stół i ławy. Uzupełnienie infrastruktury stanowi zestaw 12 tablic o tematyce przyrodniczej rozmieszczonych w pobliżu wiaty, 3 tablice interaktywne, mały amfiteatr, ścieżka zmysłów oraz miejsce na ognisko.

  

Zielona Klasa przy leśniczówce w Wielkiej Wsi 


Nadleśnictwo prowadzi szeroką działalność edukacyjno - ekologiczną. Współpracuje głównie z miejscowymi szkołami, organizując konkursy wiedzy o lesie, obchody Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątania Świata itp.


Edukacja dzieci na świeżym powietrzu