Zurück

WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE

WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE

W dniu 1 czerwca br. na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica – Beaty Topolińskiej, naszą jednostkę odwiedziła Pani Aleksandra Karnicka – archeolog, reprezentująca Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku (Delegatura w Słupsku). Najpierw odbyła się cześć teoretyczna warsztatów, po której wyruszyliśmy w teren w poszukiwaniu grodzisk, cmentarzysk i kurhanów. Pracownicy naszego nadleśnictwa mieli okazję zdobycia ciekawych informacji  dotyczących aspektów prawnych wykonywania prac leśnych na terenach objętych ochroną konserwatorską, zapoznania się z różnymi rodzajami zabytków, a także postępowania na wypadek odnalezienia ewentualnego zabytku archeologicznego.