Zurück

NARADA PPOŻ

NARADA PPOŻ

W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie Nadleśnictwa Damnica odbyła się powiatowa, koordynacyjna narada dotycząca ochrony przeciwpożarowej lasu

W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie Nadleśnictwa Damnica odbyła się powiatowa, koordynacyjna narada dotycząca ochrony przeciwpożarowej lasu, której przewodniczył pracownik RDLP w Szczecinku W. Kostrzewa.

Udział w niej wzięli pracownicy Nadleśnictw: Łupawa, Ustka, Leśny Dwór, Warcino i Damnica, Słowińskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciele Straży Pożarnych: PSP Słupsk, OSP Damnica OSP Główczyce, samorządów, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na naradzie przedstawiono problemy związane z ochroną przeciwpożarową lasu, podkreślono wysoki poziom współpracy wszystkich powyżej wymienionych służb w dążeniu do jak najmniejszej ilości zdarzeń oraz  widoczny z roku na rok wzrost świadomości lokalnej społeczności m.in. dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym i edukacyjnym.