Zurück

NADZWYCZAJNA INWENTARYZACJA DZIKÓW

NADZWYCZAJNA INWENTARYZACJA DZIKÓW

W dniach 25 i 26 października w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Damnica przeprowadzona została nadzwyczajna inwentaryzacja dzików.

Inwentaryzacja była prowadzona metodą pędzeń próbnych. Metoda ta dla swej dokładności wymaga zaangażowania dużej ilości osób, dlatego też dodatkowo oprócz pracowników nadleśnictwa zaangażowani zostali pracownicy zakładów usług leśnych orz myśliwi zrzeszeni w lokalnych kołach łowieckich. Inwentaryzacja ma oczywiście ścisły związek z informacjami dotyczącymi nowych ognisk chorobowych ASF –afrykańskiego pomoru świń.