Zurück

Monitoring Lasów

Monitoring Lasów

Monitoring lasów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

 W lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Parce terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa  w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.