Zurück

Droga nr 24

Droga nr 24

W związku z planowanym rozpoczęciem prowadzenia robót drogowych na drodze nr 24 w leśnictwie Damnica udostępnionej do ruchu publicznego Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica nr 48 z dnia 29.12.2021 wyłącza się drogę nr 24 z udostępnienia do ruchu publicznego na okres od dnia 23.11.2022 do dnia 31.12.2022.