Zurück

Chroń Las

Chroń Las

III stopień zagrożenia lasu

Na terenie Nadleśnictwo Damnica od kilku dni występuje wysokie zagrożenie pożarowe lasu (III stopień zagrożenia lasu-najwyższy) w związku z aktualnie panującymi warunkami pogodowymi, od których zależy podatność lasu na zapalenie.

Co to są stopnie zagrożenia pożarowego ?

Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego. W okresie od 15.03 do 31.10 pomiary dokonywane są codziennie i podawane do wiadomości Służb Leśnych,  a w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego również do radia i telewizji. Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:

  • 0 brak zagrożenia,
  • I zagrożenie małe,
  • II zagrożenie średnie,
  • III zagrożenie duże.

Zagrożenie pożarowe lasu w trakcie roku.

Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny, w związku z nagromadzeniem dużej ilości łatwopalnych materiałów: opadłe liście, chrust, sucha roślinność dna lasu. Także w trakcie  miesięcy letnich w wyniku silnego promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć pomimo trwania okresu wegetacyjnego roślin. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra, aby spowodować pożar.

Wiosenne wypalanie traw.

Wypalanie traw  w okresie wiosennym jest niezwykle niebezpieczne, z uwagi na fakt, że zeszłoroczna roślinność w tym okresie jest bardzo sucha, pojawiające się podmuchy wiatru swobodnie  powiększają obszar zajęty ogniem, co często skutkuje zainicjowaniem początkowo pożarem łąki , nieużytku , który w późniejszej fazie wzrostu i rozwoju zagraża między innymi obszarom leśnym. Wypalając trawy niszczy się faunę i florę naszych terenów, a tym samym degraduje się środowisko.

W związku z powyższym celem zapobiegania powstawaniu pożarów lasu należy stosować bezpieczne zasady zachowania się w lesie:

1.  W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2.  Nie wchodź na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 4 m.

3.  Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami udostępnionymi do ruchu.