Zurück

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

Wybierając się do lasu na grzyby pamiętajmy:
      
       1. Zbieramy wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy żadnych wątpliwości . Pomocne będą atlasy grzybów.
      
       2. Zbieramy  tylko grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku  bywają często mylone i wówczas dochodzi do pomyłek, niekiedy tragicznych w skutkach.
                    
       3. Zbieramy  grzyby do koszyków, w żadnym przypadku nie w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów.

     
       4. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one ważną  część ekosystemu.
      
       5. W razie wątpliwości, czy zebrane grzyby są trujące, czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
      
       6. Nie podajemy  grzybów małym dzieciom do 12 roku życia, z jedzenia grzybów powinny też zrezygnować osoby mające kłopoty z układem pokarmowym.
      
       W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ze strony układu pokarmowego:  nudności, wymiotów, bólu brzucha, biegunki, podwyższonej temperatury, po spożyciu grzybów, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.