Zurück

1000 drzew na minutę

1000 drzew na minutę

Posadziliśmy kilka tysięcy sadzonek dębu i sosny.

W dniu 26 kwietnia na terenie leśnictwa Damnica wspólnie  z samorządowcami Gminy Damnica, przy wsparciu Zespołów  Szkół z Damnicy i Zagórzycy, SOSW w Damnicy, Szkoły Podstawowej
w Domaradzu, OSP z Damnicy i CEIK w Damnicy (łącznie ok. 130 osób) posadziliśmy kilka tysięcy sadzonek dębu i  sosny. Pracowity dzień zwieńczyliśmy przy ognisku, bo jak wiadomo kiełbaska najlepiej smakuje na świeżym powietrzu.

 A.K.