Zurück

„Bagna Izbickie” i „Torfowisko Pobłockie”

„Bagna Izbickie” i „Torfowisko Pobłockie”

Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach przyrody: „Bagna Izbickie” i „Torfowisko Pobłockie”

Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach przyrody: „Bagna Izbickie" i „Torfowisko Pobłockie"

Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach przyrody: „Bagna Izbickie" i „Torfowisko Pobłockie"

 

Z dniem 10.08.2015r. Nadleśnictwo Damnica przystąpiło do realizacji zadania p.n. „Remont infrastruktury turystycznej ukierunkowującej ruch turystyczny w rezerwatach przyrody Bagna Izbickie i Torfowisko Pobłockie". Prace zakończono 31.08.2015r. Zadanie zrealizowano dzięki dotacji w kwocie 35 000,00 zł przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl). Koszt realizacji całego zadania  wyniósł  61 500,00 zł.

Remont ma  celu poprawę stanu infrastruktury turystycznej na terenach szczególnie cennych, a co się z tym wiąże wzrost poziomu  świadomości ekologicznej społeczeństwa, skanalizowanie ruchu turystycznego na obszarze torfowisk atlantyckich.