Powrót

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Wjazd samochodem do lasu, a grzybobranie

Jesienią masowo w lesie pojawiają się grzyby, a wraz z grzybami mnóstwo grzybiarzy, w poszukiwaniu prawdziwków, podgrzybków, kurek itp.

Niestety wielu z nich zapomina o tym, że po leśnych duktach możemy poruszać się głównie pieszo, a nasze auta powinniśmy zostawić na leśnych parkingach i miejscach postoju pojazdów wyznaczonych w każdym z nadleśnictw.

Zakaz poruszania się pojazdem silnikowym w lesie, nie dotyczy inwalidów oraz osób wykonujących obowiązki służbowe, właścicieli lasów w ich  własnym lesie, właścicieli pasiek zlokalizowanych w lesie, osób ratujących zdrowie i mienie ludzkie ( policja, straż pożarna, pogotowie).

Wszyscy pozostali muszą zastosować się do przepisu i po drogach leśnych poruszać się pieszo lub rowerem.

Często w trakcie rozmów z osobami, które złamały prawo i poruszały się po drogach leśnych pojazdem silnikowym, pada z ich ust argument, że „przecież nie było zakazu wjazdu”.

Otóż zakaz ten wynika  z art. 29 Ustawy o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672). Na drogach leśnych nie muszą być zatem ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich. Jeżeli droga nie jest w żaden sposób oznakowana, należy stosować zasadę, że nie jest ona dopuszczona do ruchu.

 Niezastosowanie się do tego przepisu może okazać się kosztowne.  Strażnik leśny i każdy inny pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika leśnego ma prawo w takiej sytuacji do nałożenia  grzywny w formie mandatu karnego w wysokości do 500 zł. Nieprzyjęcie mandatu  zaś wiąże się z wnioskiem o ukaranie do sądu i tutaj kara maksymalna wynosi 5000 zł.

Zatem, zanim wjedziemy samochodem w leśne ostępy, zastanówmy się, czy aby na pewno chcemy aż takich drogich grzybów ?

 

https://youtu.be/BGoysrNABN4