Powrót

100 milionów drzew do 2017 roku

100 milionów drzew do 2017 roku

„100 milionów drzew do 2017 roku” z GAZ-SYSTEMEM

 15 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Damnica pracownicy firmy GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Gdańsk w ramach projektu „100 milionów drzew do 2017 roku" posadzili  w ramach wolontariatu  łącznie 1 ha lasu – ok. 7 tys. szt. sadzonek buka na terenie leśnictwa Górzyno w oddziale 114a. Całość prac odbywała się pod czujnym okiem gospodarza terenu - leśniczego Andrzeja Grzenkowicza, który na początku przeprowadził krótki kurs sadzenia „zielonym do góry", a następnie opowiadał o tajnikach swojej pracy.